Ruitersport Benjamins gebruikt de klantgegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling.
Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen.
De klant kan zijn/haar persoonlijke gegevens te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met Ruitersport Benjamins, dit kan per mail of schriftelijk per post.

Informatie aan derden.
Ruitersport Benjamins geeft klant zijn/haar persoonlijke gegevens, met inbegrip van de klant zijn/haar adres en e-mailadres, niet door aan derden.
Hiervan zijn uitgesloten de bedrijven die Ruitersport Benjamins inschakelt voor de uitvoering van de bestelling en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de bank die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.